مهرنوش بشارت

مهرنوش بشارت مهرنوش بشارت از سال ١٣٦٠مشغول به تدريس در رشته هاى هنرهاى تجسمى ونقاشى پشت شيشه هستم وكتابى را در راستاى نقاشى پشت با آقاى دكتر ياورى نوشتم به نام روايت نقاشى پشت شيشه نمايشگاههاى متعددى چه در خارج وداخل كشور بصورت انفرادى وگروهى داشته ام وداراى نشان مرغوبيت كالا وباكمك بنده ثبت نقاشى …

مهرنوش بشارت ادامه مطلب »