آموزش نقاشی خوشه‌های انگور به سبک ویترای روی لیوان

با الکل اثر هر آلودگی و چربی احتمالی را بشویید.

 

مادر می را بکرد باید قربان
بچۀ او را گرفت و کرد به زندان

ساقه‌ها را به کمک یک قلم‌موی زاویه‌دار و کمی رنگ قهوه‌ای و سفید در هر کنج آن رسم کنید.

بعد غسل‌م وسط سینه من چاک کنید
اندرون دل من یک قلم تاک کنید

به کمک قلم‌موی نوک‌صاف و رنگ‌های طیف سبز و زرد برگ‌های تاک را رسم کنید.

 

آن برگ رَزان بین که بر آن شاخ رَزانست
گویی به مثل پیرهن رنگ‌رَزانست

بعد از خشک شدن برگ‌ها و ساقه‌ها کار شما باید نزدیک به این تصویر شده باشد.

 

جمال دختر رز نور چشم ماست مگر
که در نقاب زجاجی و پرده ٔ عنبی است

ته قلم‌مو یا انتهای یک مداد رنگی را به رنگ سفید و دو~سه رنگ از طیف بنفش آغشته کنید.

ریشۀ تاک از دویدن صاحب انگور شد!

با چرخاندت ته قلم‌مو روی جدارۀ لیوان دانه‌های انگور را به صورت نامنظم در کنار هم و اطراف کار بکارید.

 

یا در خم من بادی یا در قدح من
یا در کف من بادی، یا در دهن من

بعد از خشک شدن کار تمام است.

آزاده رفیقان منا من چو بمیرم
از سرخترین باده بشویید تن من
از دانهٔ انگور بسازید حنوطم
وز برگ رز سبز ردا و کفن من
در سایهٔ رز اندر، گوری بکنیدم
تا نیک‌ترین جایی باشد وطن من
گر روز قیامت برد ایزد به بهشتم
جوی می پر خواهم از ذوالمنن من

این نوشته را قبلاً اینجا ترجمه و منتشر کرده بودم.